Priser

Når du kjøper våre tjenester, betaler du for kunnskap, erfaring, entusiasme, personlighet og egenart. Vi strekker oss alltid litt lenger, og spiller på ditt lag for å lykkes.

Bedriftstjenester

Ekspertbistand

Tilskudd
Gratis Maksbeløp fra NAV er kr. 21.200
  • Ekspertbistand skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen, og er en del av virkemidlene i den nye IA-avtalen. Ved en forhåndsgodkjent søknad dekkes kostnader opptil 21 200,- av NAV.

Sykefraværsoppfølging

Oppfølging av sykmeldte
kr 5000 Fra-pris
  • Vi har spesialkompetanse på sammensatte helseplager som årsak til fravær - enten man er sykmeldt eller står i fare for å bli det. Vi regner minimum 3 møter.

Arbeidsmiljøprosess

Prosessledelse til Handlingsplan
kr 35000 Eks.på 20 ansatte
  • Prosessen er basert på forskning, og er spesialtilpasset til ulike bransjer for å hjelpe virksomheter til å skape et bedre arbeidsmiljø.

Foredrag

Kunnskap gir grunnlag for mestring
kr 8000 1 times foredrag
  •  

Individuelle tjenester

Kartlegging

1 times konsultasjon

Avklaringsundersøkelse

1 time med fysioterapeut

Veiledning/coaching

1 times konsultasjon

Kognitiv terapi

1 times konsultasjon

Timepris: kr. 800,-

Betaling med kort eller Vipps.