Arbeidsplass

Arbeid som en helsefremmende faktor

Hva slags leder og arbeidsmiljø trenger vi for å mestre jobb ved helseplager? Alle opplever helseplager. Noen opplever det mer enn andre. Arbeid kan gjøre livet med helseplager vanskelig. Men forskningen er ganske klar på at det motsatte oftest er tilfelle. Arbeid kan være en faktor som øker opplevelsen av helse og livskvalitet – også […]

Arbeid som en helsefremmende faktor Read More »