Linda og Katrine

50 millioner satt av til sykefraværsoppfølging

Sykefravær er vanskelig for både medarbeider og leder. Hovedmålsetningen i den nye IA-avtalen til NAV er å jobbe for økt nærvær. Et av virkemidlene er Tilskudd til Ekspertbistand, som er ment å dekke kostnadene ved at bedriften henter inn ekstern hjelp ved hyppig eller langvarig sykefravær. Vi er ledende innen ekspertbistand i Telemark.  Les hele […]

50 millioner satt av til sykefraværsoppfølging Read More »