Bygg Rygg 2023
Nye tjenester, nytt utseende, nye fordeler
Les mer
Medarbeiderutvikling
Det er godt med gode kolleger
Mer om medarbeiderutvikling
Previous slide
Next slide

Nytt i Bygg Rygg 2023: Psykisk helse

Nytt i Bygg Rygg 2023: Psykisk helse

Bygg Rygg er i utgangspunktet en portal som er laget for ansatte i bygg- og anleggsbransjen. Nå har vi videreutviklet konseptet, og med nytt innhold og nytt design kan nå også andre bransjer dra nytte av dette kunnskapsbaserte verktøyet.

Bygg Rygg er i utgangspunktet en portal som er laget for ansatte i bygg- og anleggsbransjen. Nå har vi videreutviklet konseptet, og med nytt innhold og nytt design kan nå også andre bransjer dra nytte av dette kunnskapsbaserte verktøyet.

Tanker

Det er lønnsomt å ha med alle

Det er lønnsomt å ha med alle

Sjansen er stor for at du presterer litt bedre på jobben om du har det litt bedre.

Sjansen er stor for at du presterer litt bedre på jobben om du har det litt bedre.

Er kropp og hode i balanse, så har du det bedre

Å trives på arbeidsplassen handler om å trives med deg selv og føle mestring i ditt arbeide. Det er en sammenheng mellom hvordan du har det mentalt og fysisk, og du kan selv påvirke begge deler. Ta ansvar for hele kroppen din, og sørg for at det er god balanse mellom kropp og hode. Da øker sjansen for å ha det godt med deg selv – i privat og arbeid.

Økt nærvær er bærekraftig effektivisering

Økt lønnsomhet, økt produktivitet og større attraktivitet.

For å lykkes kreves det en helhetlig tilnærming, og vi er der for å hjelpe dere. Tiltakene har vitenskapelig dokumentert effekt* og tilpasses bedriftenes størrelse, mål og utfordring.

Nærværskultur

En nærværskultur skaper lojale ansatte som fremsnakker bedriften og som velger å komme på jobb til tross for dårlige dager.

Lojale medarbeidere

Lojale ansatte er dine viktigste ambassadører. De vil kunne bidra til troverdighet, tillit og vekst, og vil også kunne være mer produktive.

Helsefremmende arbeidsmiljø

Du trives bedre som leder og ansatt i et arbeidsmiljø som har fokus på kraften av individet i et fellesskap.

Folk
Ekspertbistand

Ekspertbistand

Ved hyppig eller langvarig sykefravær kan tilskudd til ekspertbistand være aktuelt dersom bedriftsintern sykefraværoppfølging ikke fører til noen løsning.

Sykefravær

Sykefravær

Vi har mange års erfaring med sykefraværs-oppfølging, og kan bistå som en nøytral tredjepart for å legge tilrette for raskest mulig tilbakegang til jobb.

Nærværstiltak

Nærværstiltak

Økt nærvær er bærekraftig effektivisering. For å lykkes kreves det en helhetlig tilnærming, hvor alle ansatte er med på laget og bidrar med egen unikhet.

Bygg Rygg

ByggRygg

ByggRygg er en interaktiv opplæringsportal for alle. Bygg Rygg gir bedriftene kunnskap til å forebygge og følge opp ansatte med muskel- og skjelettplager.

Lederutvikling

Lederutvikling

Vi tilbyr skreddersydd opplæring og kurs til ledere med personalansvar. Kurset har gitt mange ledere økt trygghet, praktiske verktøy og mer tid i en hektisk arbeidshverdag.

Medarbeider

Medarbeider

Vi jobber med forebyggende tiltak som setter ansatte i stand til å håndtere arbeidsdagen og utfordrende oppgaver på en effektiv og helsefremmende måte.

Aktiv på jobben

Aktiv på jobben

Bevegelse er nøkkelen til å forebygge muskel- og skjelettplager, og kan også bidra til å øke trivselen på arbeidsplassen. Vi hjelper deg med å komme i gang - og fortsette!

Kurs og foredrag

Kurs & foredrag

Jo mer vi vet, jo bedre rustet er vi til å ta gode valg. Kunnskap er makt! Vi tilbyr spennende, lærerike og motiverende foredrag innen ulike helserelaterte temaer. Bli motivert!