I samarbeide med:

Bygg Rygg 2023

BYGG
RYGG
2023

Bygg Rygg er en opplæringsportal for muskel- og skjelettplager, ergonomi og psykisk helse.

Vi bygger nye Bygg Rygg

Bakgrunnen for dagens versjon, var et initiativ fra IA Bransjeprogrammet for Bygg og Anlegg. De ønsket å undersøke nytteverdien for bransjen og barrierer for bruk.

Vi fikk så til et samarbeid med USN om å undersøke nytteverdien av Bygg Rygg. Gjennom Forskningsrådet og Forregion-VT fikk Bygg Rygg midler til delvis finansiering av et pilotprosjekt for å forske på Bygg Rygg. Innhenting av data pågår ut september 2022, og resultatene forventes å foreligge ved utgangen av 2022.

Tilbakemeldinger fra USN er at antall svar er bedre enn forventet.

0
deltagerbedrifter (32-900 ansatte)
0
brukere per oktober 2022
0
nøkkelpersoner

Det lønner seg med friske ansatte

Bygg Rygg gir bedriftene kunnskap til å forebygge og følge opp ansatte med muskel- og skjelettplager.

  • Tilpasset rollen i bedriften
  • Tilgjengelig uavhengig av fysisk arbeidssted
  • Tar kort tid å gjennomføre
Play Video about Stig Morten Hardeland

Lett å bruke - nyttig uansett hvor du er

Vi har utviklet en digital løsning som skal være enkel og brukervennlig. Innholdet har blitt godt mottatt, og vi har fått verdifull erfaring underveis, med ønsker og behov til bedriftene våre. Dette tar vi med oss når vi videreutvikler Bygg Rygg som verktøy for 2023.

Nyheter og justeringer i 2023

Vi er allerede godt i gang med å utvikle en ny og kraftig forbedret versjon.Vi har utviklet nettsiden til å være enda mer konkret i bruk, og sørget for blant annet:

  • Spesielt navigasjonen på mobilversjonen skal være lett tilgjengelig i ditt arbeidsmiljø.
  • Løsningen er flyttet over til en annen leverandør
  • Ansatt en webdesigner som jobber med å utvikle presentasjonen av informasjonen til å bedre treffe målgruppen
  • Utvidet muligheten bedriftene selv har til å hente ut statistikk og følge opp bruk av Bygg Rygg blant sine ansatte
  • Utviklet lydfiler til de opplæringsvideoene til de ansatte, slik at de kan spilles av mens man for eksempel fortsetter med rutinemessige arbeidsoppgaver
Bransjer

Flere bransjer

Bygg Rygg ble laget for ansatte i bygg- og anleggsbransjen, men nå tilrettelegger vi for at også andre bransjer kan ha glede og nytte av å bruke verktøyet. Det betyr også uavhengig av om du sitter i en gravemaskin, jobber i en fabrikk eller sitter på et kontor, så vil du ha nytteverdi av nye Bygg Rygg 2023.

Angst

Psykiske helseplager

Det er en samlet bransje som står bak beslutningen om å rette fokus på mental helse i ditt arbeidsmiljø. Det er ofte en sammenheng mellom muskel- og skjelettplager og hvordan du har det psykisk. Vi har derfor utviklet et godt verktøy med råd til hvordan du håndterer angst, depresjon og stress.

Ergonomi

Ergonomi

Vi har laget videoer som forteller mer om ergonomi på ulike arbeidsplasser. Hva passer best for dere, hvilke variasjonsmuligheter har dere og hvordan tilpasser dere forholdene på best mulig måte. Vi hjelper med å øke forståelsen for ergonomi og hvordan man kan gjøre arbeidsdagen mest mulig hensiktsmessig.

Hans Kristian Bakerød Maskinfører i Hæhre

Ambassadører

Vi ønsker å tydeliggjøre hvilke roller nøkkelpersonene har, og vi erfarer at dette er personer med innflytelse og ofte personer man føler seg trygge på. Derfor endrer vi navn til AMBASSADØR. Ambassadørene informerer om verktøyet og er pådrivere og motivatorer for regelmessig bruk av Bygg Rygg.

Mobil

Verktøykasse

Metoder og tips samles i en verktøykasse som ledere og ambassadører kan bruke i arbeidsmiljøarbeidet, sykefraværsoppfølging og i møte med enkeltansatte som opplever helseplager.

Kvinne ved pc

Muskel- og skjelettplager

Den største enkeltårsaken til sykefravær og tapte dagsverk i bygg- og anleggsbransjen

80% vil oppleve ryggplager i løpet av livet – uavhengig av hva slags yrke og interesser en har. Vi klarer ikke å forebygge at alle slike plager oppstår, men vi kan forebygge konsekvensene av de, og bidra til redusert sykefravær og smertene ikke varer lenger enn nødvendig.

Det handler om forankring

Som ved alt annet endring- og omorganiseringsarbeid er god forankring i hele ledelsen en av de viktigste forutsetningene for at Bygg Rygg skal bidra til robuste arbeidsmiljøer og redusert unødvendig sykefravær. Det er helt nødvendig at hele bedriften har samme kunnskap om helseplager og psykososialt arbeidsmiljø, slik at Bygg Rygg kan ha effekt både som et individrettet og et systemrettet tiltak.

Vi utvikler Bygg Rygg med mål om å bli et nyttig og effektivt verktøy som imøtekommer utfordringene og behovene i bransjen. Mange bedrifter synes det er vanskelig å se verdien i og investere i forebyggende arbeid. Vi har kommet langt i arbeidet med å finne løsninger og se muligheter til en bærekraftig modell som gjør det attraktivt å være med i Bygg Rygg 2023.

Kunnskap gir økt mestring

Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær i norske bedrifter. Flere studier viser at kunnskap om helseplager kan føre til økt mestring og en mer hensiktsmessig håndtering. Økt mestring vil bidra til at flere kan stå i jobb til tross for plager.

Lett tilgjengelig helseinformasjon

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske fra Bygg- og anleggsbransjen om lett tilgjengelig helseinformasjon for ansatte og ambassadører i bransjen, uavhengig av fysisk arbeidssted. Prosjektet retter seg mot alle ansatte i bedriften, både ambassadører og ansatte.

Digital opplæring

Bygg Rygg er en digital opplæringsplattform med tilpasset opplæring til rollen i bedriften. Opplæringen har fokus på informasjon om muskel- og skjelettplager, og hvordan skape robuste arbeidsmiljø for å forebygge konsekvensene av muskel- og skjelettplager på arbeidsplassen.

Gode erfaringer

Hva brukere av ByggRygg sier

Vil du vite mer om ByggRygg?

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon

Kontaktbilde
BNL logo
IA logo