I samarbeide med:

BNL logo
Inkluderende arbeidsliv logo
ByggRygg element

ByggRygg

ByggRygg er en interaktiv opplæringsportal for alle ansatte,  på initiativ fra IA Bransjeprogrammet for Bygg og anlegg. Prosjektet ledes av Life Improvement, i tett samarbeid med IA Bransjeprogrammet.

ByggRygg

Skreddersydd for bygg- og anleggsbransjen

Bygg Rygg gir bedriftene kunnskap til å forebygge og følge opp ansatte med muskel- og skjelettplager.

  • Skreddersydd til bygg- og anleggsbransjen, tilpasset rollen i bedriften
  • Tilgjengelig uavhengig av fysisk arbeidssted
  • Tar kort tid å gjennomføre

Muskel- og skjelettplager

Den største enkeltårsaken til sykefravær og tapte dagsverk i bygg- og anleggsbransjen

80% vil oppleve ryggplager i løpet av livet – uavhengig av hva slags yrke og interesser en har. Vi klarer ikke å forebygge at alle slike plager oppstår, men vi kan forebygge konsekvensene av de, og bidra til redusert sykefravær og smertene ikke varer lenger enn nødvendig.

Kunnskap gir økt mestring

Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær i norske bedrifter. Flere studier viser at kunnskap om helseplager kan føre til økt mestring og en mer hensiktsmessig håndtering. Økt mestring vil bidra til at flere kan stå i jobb til tross for plager.

Lett tilgjengelig helseinformasjon

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske fra Bygg- og anleggsbransjen om lett tilgjengelig helseinformasjon for ansatte og nøkkelpersonell i bransjen, uavhengig av fysisk arbeidssted. Prosjektet retter seg mot alle ansatte i bedriften, både nøkkelpersonell og ansatte.

Digital opplæring

Bygg Rygg er en digital opplæringsplattform med tilpasset opplæring til rollen i bedriften. Opplæringen har fokus på informasjon om muskel- og skjelettplager, og hvordan skape robuste arbeidsmiljø for å forebygge konsekvensene av muskel- og skjelettplager på arbeidsplassen.

Gode erfaringer

Hva brukere av ByggRygg sier

Vil du vite mer om ByggRygg?

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon

Mobil
BNL logo
IA logo

Noen deltagende bedrifter