Lederutvikling

Lederutvikling

Opplever du oppfølging av ansatte som vanskelig eller tidkrevende?

Det stilles høye krav til ledere, og det kan være utfordrende å skulle tilfredsstille alles forventninger og behov. Mange opplever å befinne seg i skjæringspunktet mellom budsjett og relasjon, og noen opplever det utfordrende å ta vanskelige samtaler med medarbeidere. Lederstøtte er bevisstgjørende og utviklende coaching til deg som leder, som en hjelp for å sortere og håndtere utfordringene du står i til daglig. 

Lederutvikling

Lederutvikling
God lederskap Trygghet skaper mestring.
Lederutvikling

Kompetanseutvikling

Er du usikker i møte med ansatte som opplever helseplager?

Ansatte som opplever vanskelige perioder i livet eller står i fare for å bli sykemeldt har ofte endrede behov. Økt kompetanse på helse, kommunikasjon og relasjon gir deg verktøy og trygghet til å møte den ansatte på en måte som skaper mestringstro og motivasjon til å være i jobb. Å møte den ansatte på en god måte sparer deg for mye tid og ressurser i etterkant. 

Vi tilbyr skreddersydd opplæring og kurs til ledere med personalansvar. Kurset har gitt mange ledere økt trygghet, praktiske verktøy og mer tid i en hektisk arbeidshverdag.

For å komme inn i vår måte å tenke på, må vi gå over til deres. Det er nødvendig å følge for å lede.

Vil du vite mer om vår lederutvikling?

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon

Mobil