Medarbeider element

Medarbeiderutvikling

Et miljø preget av sosial støtte og mestringstro hos ansatte er en av nøkkelfaktorene til lavt sykefravær. Kompetanseheving og dialogbaserte foredrag er et første steg på veien til å skape et helsefremmende arbeidsmiljø.

Medarbeiderutvikling

Medarbeider
Kunnskap Trygghet skaper mestring.

Mestringsorientert veiledning

La de ansatte bruke sine styrker

Mestringsfokusert coaching/veiledning av ansatte er for mange bedrifter et kostnadseffektivt, forebyggende tiltak  som setter ansatte i stand til å håndtere arbeidsdagen og utfordrende arbeidsoppgaver på en effektiv og helsefremmende måte.

Veiledning/coaching kan benyttes forebyggende dersom ansatte trenger hjelp til å mestre hverdag og arbeidsliv ved ulike helseplager, eller det kan benyttes helsefremmende og utviklende av ansatte som ønsker å utvikle og styrke egne ressurser. 

Våre råd

Hvordan bli en god medarbeider

Vil du vite mer om vår medarbeiderutvikling?

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon

Mobil