Nærværstiltak

Nærværstiltak

Vi har mange års erfaring med nærværsarbeid, og vet hva som skal til for å skape robuste arbeidsmiljø hvor ansatte trives og er produktive.

Nærværstiltak

Nærværstiltak

Forebygging er nøkkelen

Forebygging handler om mer enn å unngå skader. Nøkkelen til lavt sykefravær handler om å skape et arbeidsmiljø som forebygger fravær. Vi har lang erfaring med nærvær og ledelse, og tilbyr lederutvikling og støtte i sykefraværsoppfølgingen, slik at du som leder kan bruke mer tid på vekst og bærekraftig utvikling. 
 
Økt nærvær er bærekraftig effektivisering. For å lykkes kreves det en helhetlig tilnærming, hvor alle ansatte er med på laget. Vi er der for å hjelpe dere. Tiltakene har vitenskapelig dokumentert effekt* og tilpasses bedriftenes størrelse, mål og utfordring.
 
Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe dere til å skape et robust arbeidsmiljø med lite fravær.
 
 

* Kilde: Odeen m.fl: Effect of Peer-Based Low Back Pain Information and Reassurance at the Workplace on Sick Leave: A Cluster Randomized Trial

Nærværstiltak

Muskel- og skjelettplager

56% av produksjonstapet i Norge skyldes muskel-/skjelett og
psykiske plager

80% vil oppleve ryggplager i løpet av livet – uavhengig av hva slags yrke og interesser en har. Vi klarer ikke å forebygge at alle slike plager oppstår, men vi kan forebygge konsekvensene av de, og bidra til redusert sykefravær og smertene ikke varer lenger enn nødvendig.

Angst

Angstlidelser

1/4 av oss vil oppleve en angstlidelse i løpet av livet.

Løping

Ergonomi

Det kan være vanskelig å tilpasse arbeidsplassen ergonomisk, men mestres aller best ved å være i normal, daglig aktivitet.

Arbeidsplass

En god arbeidsplass

En god arbeidsplass gir økt opplevelse av helse og gjør plagene lettere å mestre.

Vil du vite mer om nærværstiltak?

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon

Mobil