Sykefravær

Sykefravær

Vi hjelper med å følge opp den sykmeldte

Oppfølging av sykemeldte, eller ansatte som står i fare for å bli sykemeldt, kan være vanskelig og tidkrevende. Mange opplever å komme i skvisen mellom relasjon og budsjett.

Sykefravær

Tilrettelegging

Nøkkelen til lavt sykefravær handler om å skape et arbeidsmiljø som forebygger fravær. Vi har lang erfaring med nærvær og ledelse, og tilbyr lederutvikling og støtte i sykefraværsoppfølgingen, slik at du som leder kan bruke mer tid på vekst og bærekraftig utvikling. 
 
Økt nærvær er bærekraftig effektivisering. For å lykkes kreves det en helhetlig tilnærming, hvor alle ansatte er med på laget. Vi er der for å hjelpe dere. Tiltakene har vitenskapelig dokumentert effekt* og tilpasses bedriftenes størrelse, mål og utfordring.
 
Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe dere til å skape et robust arbeidsmiljø med lite fravær.
 
 

* Kilde: Odeen m.fl: Effect of Peer-Based Low Back Pain Information and Reassurance at the Workplace on Sick Leave: A Cluster Randomized Trial

Sykefravær

Samfunnskritisk

Tall fra Virke viser at sykefraværet koster det norske samfunnet 69,6 milliarder kroner per år.

Basert på gjennomsnittsinntekt er det snakk om 42,6 milliarder kroner i offentlige utgifter og 27 milliarder kroner i bedrifters utgifter.

Arbeidsgiveren har hovedansvaret for å gjøre tilpasninger og følge opp på arbeidsplassen. Derfor er det viktig at dere har tett kontakt mens du er sykmeldt. Arbeidsgiveren din har plikt til å legge arbeidet til rette for deg så langt det er mulig. Kilde: NAV
Arbeidsgiveren skal sende oppfølgingsplanen uoppfordret til sykemelderen så snart den er utarbeidet og senest etter fire uker. Oppfølgingsplanen skal inneholde: en vurdering av arbeidstakerens oppgaver og arbeidsevne og den ansattes mulighet til å gjennomføre dem. aktuelle tiltak i arbeidsgiverens regi. Kilde: Arbeidstilsynet
Noen forslag:
  1. Gi hverandre tilbakemeldinger.
  2. Lag rutiner for hvordan melde inn sykefravær.
  3. Ha faste morgenmøter med debrifing.
  4. Sørg for at lederne er tilgjengelige.
  5. Kartlegg hvilke hjelpemidler som kan gjøre arbeidsbelastningen mindre.
  6. Lag felles skriftlige rutiner og gode systemer.

Vil du vite mer om sykefraværsoppfølging?

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon

Mobil