Verktøykasse

Vår verktøykasse

Vår kunnskap er basert på forskning og mange års erfaring med muskel- og skjelettplager og psykisk helse. Vi henter inspirasjon fra mange kilder, og noen av disse er også illustrert gjennom modeller og illustrasjoner. Dette er for å tydeliggjøre tekst og innhold og gjøre det enklere å forstå sammenhenger. 

Under finner du et utvalg av de metodene vi ofte bruker hele eller deler av når vi hjelper deg.

CATS-modellen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kognitivmodellen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kognitiv modell

24-timers mennesket

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.