Våre verdier

Faglig kompetanse

Det er vår faglige kompetanse og troen på mennesket som styrke i et fellesskap vi baserer vårt verdigrunnlag på. Mye av ekspertisen er basert på mestring. Det handler om å lytte aktivt til hva deltageren føler på, være proaktiv i å tydeliggjøre valg, og å jobbe i retning av at man skal mestre situasjoner. Ikke bare på arbeidsplassen, men også som individ.

Våre verdier
Bærekraftsmål 3

Helse i arbeid er vår hovedoppgave

Vår tro på individet styrkes av troen på at når du har det godt, så presterer du i arbeidet. 

På lang sikt vil dette som regel gi positive helseeffekter, og livskvaliteten bli bedre. Vi jobber for å gi folk troen på at det er deres person og utvikling som er betydningsfull – uansett om det er i privatlivet eller på arbeidsplassen.

Vi ønsker at flere skal lære

Vi ønsker å dele på på erfaring og kunnskap, slik at flere ser verdien i å verdsette individet for å styrke kapasiteten og energien på arbeidsplassen.

Bærekraftsmål 4

Smarte løsninger til vekst

Vi ser at når vi bidrar til å satse på bærekraftig bruk av god arbeidskraft, så vil det på sikt bidra til økonomisk vekst og godt arbeidsmiljø.

Vi søker stadig gode samarbeidspartnere

For å nå våre mål kan vi ikke stå alene. Vi allierer oss med gode samarbeidspartnere som deler våre verdier, og sammen bidrar vi til å nå kortsiktige og langsiktige mål.

Bærekraftsmål 17
Globale Sandefjord

Vi er Globale Ambassadører fordi vi mener at Globale Sandefjord jobber med de samme bærekraftsmålene som oss, og vi kan trygt si at vi anerkjenner mangfold som en styrke.  Vår absolutt største verdi handler om å skape et arbeidsliv som har plass til alle – også når du ikke har 100% arbeidskapasitet og i de periodene av livet som ikke nødvendigvis alt går på skinner. 

Vi er stolte over å spille på samme lag, og kommer til å lene oss godt framover sammen i tiden som kommer. 

Det skal være godt å gå på jobben!

Gøy på jobben